Sparxpres Finansiering

Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. juni 2020

. Renter pr. md. er 0,00% svarende til en årlig fast debitorrente på 0,00%

. Ved samlet kreditbeløb på kr. 2.000 - kr. 3.000,- er månedsgebyret 19 kr. - Max. løbetid 24 mdr.
. Ved samlet kreditbeløb på kr. 3.001 - kr. 4.000,- er månedsgebyret 29 kr. - Max. løbetid 36 mdr.
. Ved samlet kreditbeløb på kr. 4.001 - kr. 5.000,- er månedsgebyret 39 kr. - Max. løbetid 36 mdr.
. Ved samlet kreditbeløb på kr. 5.001 - kr. 10.000,- er månedsgebyret 49 kr. - Max. løbetid 60 mdr.
. Ved samlet kreditbeløb på kr. 10.001 - kr. 20.000,- er månedsgebyret 69 kr. - Max. løbetid 60 mdr.
. Ved samlet kreditbeløb på kr. 20.001 - kr. 30.000,- er månedsgebyret 89 kr. - Max. løbetid 60 mdr.
. Ved samlet kreditbeløb på kr. 30.001 - kr. 40.000,- er månedsgebyret 109 kr. - Min. løbetid 36 mdr. - Max. løbetid 60 måneder
. Ved samlet kreditbeløb på kr. 40.001 - kr. 50.000,- er månedsgebyret 129 kr. - Min. løbetid 36 mdr. - Max. løbetid 72 måneder
. Ved samlet kreditbeløb på kr. 50.001 - kr. 60.000,- er månedsgebyret 149 kr. - Min. løbetid 36 mdr. - Max. løbetid 72 måneder
. Ved samlet kreditbeløb på kr. 60.001 - kr. 70.000,- er månedsgebyret 129 kr. - Min. løbetid 36 mdr. - Max løbetid 72 måneder
. Ved samlet kreditbeløb på kr. 70.001 - kr. 80.000,- er månedsgebyret 189 kr. - Min. løbetid 36 mdr. - Max. løbetid 72 måneder
. Ved samlet kreditbeløb på kr. 80.001 - kr. 90.000,- er månedsgebyret 209 kr. - Min. løbetid 36 mdr. - Max. løbetid 72 måneder
. Ved samlet kreditbeløb på kr. 90.001 - kr. 100.000,- er månedsgebyret 229 kr. - Min. løbetid 36 mdr. - Max. løbetid 72 måneder

. Tilbagebetaling sker via BS. Såfrem SPARXPRES er nødsaget til at sende indbetalingskort, opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.

. Gebyr for aftaleændring 100 kr.
. Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
. Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.

. Bevilling af lån kræver positiv kreditvurdering.

Indfries gældsbrevet ikke senest på forfaldsdagen, er banken berettiget til at opkræve morarente, herunder ved øvrig misligholdelse af kreditaftale.
Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes med den angivne sats fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Debitor får oplysning
om ændring af morarente på SPARXPRES`hjemmeside - www.sparxpres.dk. Morarenten er variabel og udgør for tiden 0,42% pr. md. svarende til en årlig
variabel debitorrente på 5,16%, der skal tillægges den til enhver tid gældende debitorrente der pt. udgør 1,00% p.a. Morarenten ændres på samme måde
som ændring af debetrenten.
Ved forsinket betaling kan der påløbe rykkergebyr. Rykkergebyrer og andre misligholdelsesomkostninger fremgår af SPARXPRES`prisinformation på www.sparxpres.dk
Ved overdragelse af debitors gæld til inkasso vil der påløbe omkostninger til advokat, domstole m.v.
Manglende betaling vil kun medføre, at det er vanskeligt at opnå kredit.

Tilsynsmyndighed.
Sparxpres er en del af Spar Nord og under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 33 55 82 82 www.finanstilsynet.dk

Fortrydelsesret.
Iht. Forbrugeraftaleloven paragraf 18 og kreditaftaleloven paragraf 19 har du ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag kreditaftalen stilles til disposition. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået kreditaftalen med Sparxpres f.eks. underskrevet en kreditaftale. Det gælder dog kun, hvis du samtidig på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler. Hvis du ikke har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag - så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdaf, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, kan du vente til den efterfølgende hverdag. Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til Sparxpres inden fristen udløber.
Du kan endvidere tilbagebetale lånebeløbet sammen med eventuelle omkostninger, som Sparxpres måtte have til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette særlige tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente. Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige kreditaftalen med Sparxpres i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende kreditaftale.

Klageadgang.
Hvis du ønsker at klage over Sparxpres, skal du indledningsvis kontakte Sparxpres.
Hvis du fortsat er uenig i Sparxpres behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlig, da Sparxpres er en del af Spar Nord.
Du kan bede Sparxpres om at blive henvist, eller du kan kontakte klageansvarlig direkte. Oplysninger om Spar Nord Bankklageansvarlig finder du på www.sparnord.dk
Du kan skrive en mail til den klageansvarlige på klageansvarlig@sparnord.dk eller sende klagen til, Spar Nord, Skelagervej 15, 9000 Aalborg. Såfremt henvendelsen ikke fører til et resultat, der er tilfredsstillende kan debitor indbringe klagen for Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 11647 København K, telefon 35 43 63 66, eller via https://fanke.dk og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00, eller via www.forbruger.dk
Sparxpres er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 33 55 82 82.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klagen indgives på http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af klage skal bankens e-mailadresse klageansvarlig@sparnord.dk angives.
Hvis den finansierede vare ikke leveres eller kun leveres delvist eller ikke er i overensstemmelse med aftalen om levering deraf, har debitor ret til at tage retsmidler i anvendelse mod Sparxpres, såfremt debitor ikke fra leverandøren har opnået den fyldestgørelse, som debitor har krav på i henhold til lovgivning eller aftalen om levering af varer eller tjenesteydelser.
Debitors mulighed for fyldestgørelse hos Sparxpres er begrænset til størrelsen af kreditten på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes.

Lovvalg.
I tilfælde af retssager mellem Sparxpres og kunden skal dansk ret anvendes.

Yderligere information.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på mail info@sparxpres.dk eller på tlf 96 19 13 00.

Sparxpres - Adelgade 8 - 7800 Skive - CVR. 13737584
 


Accepter cookies

Denne hjemmeside anvender cookies - læs mere her